คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน6,852,158.003,453,623.083,398,534.9250.40
งบลงทุน14,761,200.000.0014,761,200.000.00
งบบุคลากร17,893,100.0011,810,582.276,082,517.7366.00
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ7,251,502.004,759,021.162,492,480.8465.62
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง720,000.000.00720,000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ134,952.0060,212.0074,740.0044.61
บริหารการเงินและสินทรัพย์29,645,198.0018,600,861.5711,044,336.4362.74
บริหารงานบุคคล199,235.0056,057.90143,177.1028.13
นโยบายและแผน220,053.0011,615.00208,438.005.27
ส่งเสริมการจัดการศึกษา242,700.00110,108.40132,591.6045.36
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ11,495.000.0011,495.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา513,590.0096,423.00417,167.0018.77
หน่วยตรวจสอบภายใน53,064.0022,800.0030,264.0042.96
พัฒนาบุคลากร351,725.00165,410.00186,315.0047.02
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก698,800.0019,645.20679,154.802.81
คลองพูลวิทยา15,200.009,492.005,708.0062.44
คิชฌกูฎวิทยา23,400.0023,283.20116.8099.50
ตกพรมวิทยาคาร11,700.007,971.503,728.5068.13
ทุ่งขนานวิทยา23,400.0012,743.7010,656.3054.46
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล53,800.0024,482.0029,318.0045.50
นายายอามพิทยาคม4,253,400.00147,365.004,106,035.003.46
บางกะจะ392,400.006,355.80386,044.201.62
บ่อวิทยาคาร162,800.007,575.60155,224.404.65
มะขามสรรเสริญ584,400.0051,756.00532,644.008.85
มัธยมท่าแคลง7,800.007,575.60224.4097.12
มัธยมวัดเขาสุกิม95,400.0011,491.8083,908.2012.04
ศรียานุสรณ์1,121,900.0051,939.601,069,960.404.63
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์308,000.0012,524.00295,476.004.06
สอยดาววิทยา23,400.0019,602.403,797.6083.77
สะพานเลือกวิทยาคม968,200.007,575.60960,624.400.78
หนองตาคงพิทยาคาร30,900.0022,213.608,686.4071.88
เครือหวายวิทยาคม11,700.005,296.506,403.5045.26
เบญจมราชูทิศ43,000.0028,609.5014,390.5066.53
เบญจมานุสรณ์23,400.0022,373.701,026.3095.61
แก่งหางแมววิทยาคาร190,150.0021,082.40169,067.6011.08
แหลมสิงห์วิทยาคม23,400.0020,811.502,588.5088.93
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม23,400.0020,811.502,588.5088.93

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม30,900.0019,666.6011,233.4063.64
ตราดสรรเสริญวิทยาคม257,800.0027,218.70230,581.3010.55
ตราษตระการคุณ587,150.0042,231.00544,919.007.19
บ่อไร่วิทยาคม26,400.0022,653.773,746.2385.81
ประณีตวิทยาคม42,800.005,563.7237,236.2812.99
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)1,673,070.0064,151.161,608,918.843.83
สตรีประเสริฐศิลป์1,092,300.0027,583.251,064,716.752.52
สะตอวิทยาคมฯ415,700.003,000.00412,700.000.72
หนองบอนวิทยาคม17,200.0013,114.124,085.8876.24
อ่าวใหญ่วิทยาคม508,400.0011,981.58496,418.422.35
เกาะกูดวิทยาคม874,458.0013,207.80861,250.201.51
เกาะช้างวิทยาคม211,770.0016,683.16195,086.847.87
เขาน้อยวิทยาคม14,700.0014,543.16156.8498.93
เขาสมิงวิทยาคมฯ33,150.0027,032.326,117.6881.54
เนินทรายวิทยาคม1,043,600.003,000.001,040,600.000.28
แหลมงอบวิทยาคม186,600.0025,530.60161,069.4013.68

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000