คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน7,406,352.004,626,712.802,779,639.2062.47
งบลงทุน15,547,800.000.0015,547,800.000.00
งบบุคลากร17,893,100.0015,136,612.272,756,487.7384.59
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ7,794,402.006,046,225.161,748,176.8477.57
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง720,000.00100,741.88619,258.1213.99

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ223,146.0066,867.00156,279.0029.96
บริหารการเงินและสินทรัพย์30,826,898.0024,125,230.416,701,667.5978.26
บริหารงานบุคคล199,235.0089,913.50109,321.5045.12
นโยบายและแผน220,053.0070,759.50149,293.5032.15
ส่งเสริมการจัดการศึกษา248,700.00153,108.4095,591.6061.56
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ11,495.000.0011,495.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา565,890.00139,817.00426,073.0024.70
หน่วยตรวจสอบภายใน53,064.0022,800.0030,264.0042.96
พัฒนาบุคลากร351,725.00165,410.00186,315.0047.02
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก710,500.0034,379.10676,120.904.83
คลองพูลวิทยา21,050.0012,488.008,562.0059.32
คิชฌกูฎวิทยา35,100.0027,103.107,996.9077.21
ตกพรมวิทยาคาร17,550.009,565.807,984.2054.50
ทุ่งขนานวิทยา35,100.0021,239.5013,860.5060.51
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล65,500.0029,055.2036,444.8044.35
นายายอามพิทยาคม4,377,600.00151,110.004,226,490.003.45
บางกะจะ399,750.006,355.80393,394.201.59
บ่อวิทยาคาร166,700.0010,100.80156,599.206.05
มะขามสรรเสริญ598,050.0068,268.00529,782.0011.41
มัธยมท่าแคลง11,700.0010,100.801,599.2086.33
มัธยมวัดเขาสุกิม104,550.0011,491.8093,058.2010.99
ศรียานุสรณ์1,144,850.0061,740.801,083,109.205.39
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์313,850.0020,432.00293,418.006.51
สอยดาววิทยา35,100.0019,602.4015,497.6055.84
สะพานเลือกวิทยาคม972,100.0011,363.40960,736.601.16
หนองตาคงพิทยาคาร42,600.0035,260.407,339.6082.77
เครือหวายวิทยาคม17,550.005,296.5012,253.5030.17
เบญจมราชูทิศ67,750.0037,961.3029,788.7056.03
เบญจมานุสรณ์35,100.0022,373.7012,726.3063.74
แก่งหางแมววิทยาคาร206,350.0021,082.40185,267.6010.21
แหลมสิงห์วิทยาคม35,100.0029,136.105,963.9083.00
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม38,100.0033,298.404,801.6087.39

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม49,350.0022,666.6026,683.4045.93
ตราดสรรเสริญวิทยาคม269,500.0029,418.70240,081.3010.91
ตราษตระการคุณ614,900.0045,231.00569,669.007.35
บ่อไร่วิทยาคม38,100.0022,653.7715,446.2359.45
ประณีตวิทยาคม46,700.008,127.4438,572.5617.40
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)1,680,870.0064,151.161,616,718.843.81
สตรีประเสริฐศิลป์1,108,950.0037,416.551,071,533.453.37
สะตอวิทยาคมฯ421,550.0014,543.16407,006.843.45
หนองบอนวิทยาคม23,050.0016,921.186,128.8273.41
อ่าวใหญ่วิทยาคม514,250.0014,975.44499,274.562.91
เกาะกูดวิทยาคม892,308.0013,207.80879,100.201.48
เกาะช้างวิทยาคม230,570.0016,683.16213,886.847.23
เขาน้อยวิทยาคม23,550.0014,543.169,006.8461.75
เขาสมิงวิทยาคมฯ52,350.0027,032.3225,317.6851.63
เนินทรายวิทยาคม1,049,450.0014,478.961,034,971.041.38
แหลมงอบวิทยาคม194,400.0025,530.60168,869.4013.13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000