คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน5,249,358.003,329,937.801,919,420.2063.43
งบลงทุน12,761,200.000.0012,761,200.000.00
งบบุคลากร12,686,100.0011,810,582.27875,517.7393.09
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ5,554,102.004,753,021.16801,080.8485.57
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ85,792.0060,212.0025,580.0070.18
บริหารการเงินและสินทรัพย์20,903,498.0018,598,635.572,304,862.4388.97
บริหารงานบุคคล172,215.0056,057.90116,157.1032.55
นโยบายและแผน149,076.0011,615.00137,461.007.79
ส่งเสริมการจัดการศึกษา159,400.00103,388.4056,011.6064.86
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา455,700.0096,423.00359,277.0021.15
หน่วยตรวจสอบภายใน43,106.0010,088.0033,018.0023.40
พัฒนาบุคลากร176,025.00118,385.0057,640.0067.25
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก698,800.0019,645.20679,154.802.81
คลองพูลวิทยา15,200.009,492.005,708.0062.44
คิชฌกูฎวิทยา23,400.0023,283.20116.8099.50
ตกพรมวิทยาคาร11,700.007,971.503,728.5068.13
ทุ่งขนานวิทยา23,400.0012,743.7010,656.3054.46
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล53,800.0019,506.5034,293.5036.25
นายายอามพิทยาคม4,253,400.00143,620.004,109,780.003.37
บางกะจะ392,400.006,355.80386,044.201.62
บ่อวิทยาคาร162,800.007,575.60155,224.404.65
มะขามสรรเสริญ584,400.0051,756.00532,644.008.85
มัธยมท่าแคลง7,800.006,313.001,487.0080.93
มัธยมวัดเขาสุกิม95,400.0011,491.8083,908.2012.04
ศรียานุสรณ์121,900.0051,939.6069,960.4042.60
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์308,000.0012,524.00295,476.004.06
สอยดาววิทยา23,400.0019,602.403,797.6083.77
สะพานเลือกวิทยาคม968,200.007,575.60960,624.400.78
หนองตาคงพิทยาคาร30,900.0022,213.608,686.4071.88
เครือหวายวิทยาคม11,700.000.0011,700.000.00
เบญจมราชูทิศ43,000.0023,933.6019,066.4055.66
เบญจมานุสรณ์23,400.0022,373.701,026.3095.61
แก่งหางแมววิทยาคาร190,150.0021,082.40169,067.6011.08
แหลมสิงห์วิทยาคม23,400.0020,811.502,588.5088.93
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม23,400.0020,811.502,588.5088.93

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม30,900.0019,666.6011,233.4063.64
ตราดสรรเสริญวิทยาคม257,800.0027,218.70230,581.3010.55
ตราษตระการคุณ587,150.0042,231.00544,919.007.19
บ่อไร่วิทยาคม26,400.0022,653.773,746.2385.81
ประณีตวิทยาคม42,800.005,563.7237,236.2812.99
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)1,673,070.0061,151.161,611,918.843.65
สตรีประเสริฐศิลป์92,300.0027,583.2564,716.7529.88
สะตอวิทยาคมฯ415,700.003,000.00412,700.000.72
หนองบอนวิทยาคม17,200.0013,114.124,085.8876.24
อ่าวใหญ่วิทยาคม508,400.0011,981.58496,418.422.35
เกาะกูดวิทยาคม874,458.0011,506.50862,951.501.31
เกาะช้างวิทยาคม211,770.000.00211,770.000.00
เขาน้อยวิทยาคม14,700.0014,543.16156.8498.93
เขาสมิงวิทยาคมฯ33,150.007,370.0025,780.0022.23
เนินทรายวิทยาคม1,043,600.003,000.001,040,600.000.28
แหลมงอบวิทยาคม186,600.0025,530.60161,069.4013.68

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000