คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน4,050,558.001,744,320.732,306,237.2743.06
งบลงทุน0.000.000.000.00
งบบุคลากร10,564,000.008,053,180.012,510,819.9976.23
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ5,527,202.003,229,654.902,297,547.1058.43
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ85,792.0055,767.0030,025.0065.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์18,025,598.0012,595,810.785,429,787.2269.87
บริหารงานบุคคล132,135.0050,411.3081,723.7038.15
นโยบายและแผน138,717.0011,615.00127,102.008.37
ส่งเสริมการจัดการศึกษา159,400.002,616.00156,784.001.64
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา179,910.006,141.00173,769.003.41
หน่วยตรวจสอบภายใน23,960.008,016.0015,944.0033.45
พัฒนาบุคลากร125,600.0088,500.0037,100.0070.46
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก25,900.0019,645.206,254.8075.85
คลองพูลวิทยา15,200.003,500.0011,700.0023.02
คิชฌกูฎวิทยา23,400.000.0023,400.000.00
ตกพรมวิทยาคาร11,700.004,782.906,917.1040.87
ทุ่งขนานวิทยา23,400.0012,743.7010,656.3054.46
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล30,900.0011,571.0019,329.0037.44
นายายอามพิทยาคม167,400.0082,130.0085,270.0049.06
บางกะจะ11,700.000.0011,700.000.00
บ่อวิทยาคาร7,800.000.007,800.000.00
มะขามสรรเสริญ84,700.007,400.0077,300.008.73
มัธยมท่าแคลง7,800.000.007,800.000.00
มัธยมวัดเขาสุกิม11,700.000.0011,700.000.00
ศรียานุสรณ์93,400.000.0093,400.000.00
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์18,700.009,528.009,172.0050.95
สอยดาววิทยา23,400.000.0023,400.000.00
สะพานเลือกวิทยาคม7,800.005,050.402,749.6064.74
หนองตาคงพิทยาคาร26,900.000.0026,900.000.00
เครือหวายวิทยาคม11,700.000.0011,700.000.00
เบญจมราชูทิศ43,000.002,730.0040,270.006.34
เบญจมานุสรณ์23,400.000.0023,400.000.00
แก่งหางแมววิทยาคาร30,150.001,480.0028,670.004.90
แหลมสิงห์วิทยาคม23,400.000.0023,400.000.00
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม23,400.000.0023,400.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม30,900.000.0030,900.000.00
ตราดสรรเสริญวิทยาคม28,600.0015,411.2213,188.7853.88
ตราษตระการคุณ53,250.0015,665.5037,584.5029.41
บ่อไร่วิทยาคม26,400.000.0026,400.000.00
ประณีตวิทยาคม10,800.000.0010,800.000.00
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)69,270.000.0069,270.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์83,800.000.0083,800.000.00
สะตอวิทยาคมฯ14,700.000.0014,700.000.00
หนองบอนวิทยาคม17,200.000.0017,200.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม14,700.005,987.728,712.2840.73
เกาะกูดวิทยาคม65,258.006,805.2058,452.8010.42
เกาะช้างวิทยาคม19,770.000.0019,770.000.00
เขาน้อยวิทยาคม14,700.003,847.7210,852.2826.17
เขาสมิงวิทยาคมฯ33,150.000.0033,150.000.00
เนินทรายวิทยาคม14,700.000.0014,700.000.00
แหลมงอบวิทยาคม26,600.000.0026,600.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000